Subsidija pirmam būstui

Subsidija pirmam būstui

Daugelis jaunų šeimų svajoja apie pirmąjį nuosavą būstą. Tačiau neretai šias svajones aptemdo finansinė našta. Dažnu atveju sumokėti pradinio įnašo sumą – sudėtinga užduotis. Ką tokiu atveju daryti? Išeitis – subsidija pirmam būstui.

Šiuo metu valstybės parama pirmam būstui prieinama daugeliui jaunų šeimų, gyvenančioms tiek Lietuvos miestuose, tiek regionuose. Svarbiausia žinoti, kaip gauti subsidiją, kokias sąlygas reikia įvykdyti, kokius kriterijus būtina atitikti ir į kokio dydžio paramą galima pretenduoti.

Subsidija pirmam būstui – kas tai?

Jaunos šeimos jau ne vienerius metus gali pasinaudoti valstybės teikiama parama pirmam būstui įsigyti. Tačiau dar ne visiems iki galo aišku, kas yra subsidija pirmam būstui ir ar ši parama jiems priklauso. Svarbu žinoti, kad finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai yra painiojamos dvi skirtingos paramos – apibrėžta Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme ir apibrėžta Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme. Pirmajame įstatyme apibrėžta parama skirta jaunoms šeimoms, norinčioms pirkti pirmąjį būstą tik Lietuvos regionuose, o antrajame – šeimoms, norinčioms įsigyti būstą bet kurioje Lietuvos vietovėje. Apžvelkime plačiau, ką reikia žinoti apie šias paramas:

Parama jaunoms šeimoms visoje Lietuvoje

  • Akcentuotina, kad naudojantis šia parama pirmąjį būstą galima pirkti bet kurioje Lietuvos vietoje, tačiau pažymą šiai paramai gauti gali išduoti tik tos savivaldybės, kuriose yra deklaruota gyvenamoji vieta. Taip pat pažymas gali gauti ir įsigyjantys ne pirmą būstą, tačiau tuomet jaunos šeimos turėtų būti neturėjusios nuosavo būsto per pastaruosius 5 metus, arba jų nuosavame būste vienam šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas turėtų būti mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jų nuosavas būstas turėtų būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. ir jie anksčiau nebūtų pasinaudoję parama pirmam būstui

Parama jaunoms šeimoms regionuose

  • Pažymėtina, kad subsidija pirmam būstui gali būti suteikta ir būstą regione įsigyti norinčioms šeimoms. Jaunos šeimos gali įsigyti jau pastatytus būstus arba statyti būstą savarankiškai. Taip pat galima įsigyti ir sklypą, tačiau reikalavimuose pabrėžiama, kad sklypui įsigyti galima skirti ne daugiau nei 15 būsto kredito sumos. Svarbu žinoti ir tai, kad būsto normatyvinė vertė turėtų būti bent 65proc. mažesnė, palyginti su didžiausia normatyvine kvadratinio metro kaina visoje šalyje.

Kas gali gauti paramą pirmam būstui?

Vienas dažniausių klausimų: kokiais atvejais gali būti suteikta subsidija jaunoms šeimoms? Svarbu išskirti, kuomet parama bus suteikta norint pirmąjį būstą įsigyti visoje Lietuvoje ir kokie reikalavimai yra iškelti norint būstą įsigyti regione:

  • Paramą pirmo būsto įsigijimui visoje Lietuvoje gali gauti: jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų, likę be tėvų globos asmenys, iki jiems sukanka 36 metai arba jų šeimos, neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų. Labai svarbu, kad teikdama prašymą subsidijai gauti šeima atitiktų šiuos reikalavimus – neturėtų nuosavo būsto, šeimos pajamos neviršytų nustatytų VRP dydžių, turėtų bent vieną vaiką.
  • Paramą pirmo būsto įsigijimui regione gali gauti: susituokę asmenys arba registruoti partneriai bei šeimos, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Svarbu tai, kad į paramą pretenduojantys asmenys turi būti ne vyresni nei 36 metai, o dėl papildomos subsidijos šeimoje gimus trečiam vaikui gali kreiptis šeimos iki 40 metų. Akcentuotina, kad subsidijos prašančios šeimos gyvenamąją vietą turi būti deklaravusios Lietuvoje, taip pat jos gali būti įtraukos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Subsidijų jaunoms šeimoms dydžiai

Ne ką mažiau svarbu žinoti ir kokio dydžio paramą pirmo būsto įsigijimui galima gauti. Verta pastebėti, kad yra skiriamos skirtingo dydžio subsidijos pirmo būsto įsigijimui visoje Lietuvoje ir regione:

  • Kokio dydžio parama skiriama jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti būstą visoje Lietuvoje? Pažymėtina,kad atsižvelgiant į šeimos sudėtį gali būti apmokama 10–20 suteikto valstybės iš dalies kompensuojamos būsto kredito arba būsto kredito likučio sumos. Asmeniui be šeimos suteikiama iki 53 tūkstančių eurų parama, o dviejų ar daugiau asmenų šeimai skiriama iki 87 tūkstančių eurų parama.
  • Kokio dydžio parama skiriama jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti būstą regione? Pagrindinis faktorius įtakojantis subsidijos pirmam būstui dydį – šeimos sudėtis. Vaikų neturinčioms šeimoms suteikiama 15 proc. būsto vertės subsidija, vieną vaiką auginančioms šeimoms skiriama 20 proc. būsto vertės subsidija, du vaikus auginanti šeima gali gauti 25 proc. būsto vertės subsidiją, o tris ar daugiau vaikų auginančios šeimos gali pretenduoti į 30 proc. būsto vertės subsidiją.

Kaip gauti subsidiją pirmam būstui?

Derėtų akcentuoti, kad norint gauti subsidiją pirmam būstui reikia nueiti gan ilgą kelią. Prašymas gauti paramą būstui yra dar ne viskas, ką turi pateikti jaunos šeimos. Priklausomai nuo to, kur norite įsigyti pirmąjį būstą – visoje Lietuvoje ar regione, reikia atlikti šiuos žingsnius:

  • Siekiant gauti subsidiją pirmam būstui visoje Lietuvoje pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje esate deklaravę gyvenamąją vietą. Pateikus dokumentus teks luktelėti, kol savivaldybės atstovai juos patikrins ir priims sprendimą dėl subsidijos skyrimo. Jei prašymas atitinka visus reikalavimus, gausite pažymą, kur bus patvirtintas paramos pirmam būstui gavimas. Su šia pažyma galėsite vykti pas kreditorius.
  • Siekiant gauti subsidiją pirmam būstui regione turėsite deklaruoti turtą ir užpildyti prašymą dėl subsidijos savivaldybėje, kurios teritorijoje ketinate įsigyti ar statyti būstą. Jei jūsų prašymas atitiks visus kriterijus, tuomet savivaldybės atstovai suformuos pažymą paramai gauti, su kuria bus galima kreiptis į kreditorius. Svarbu tai, kad suformavus pažymą į kreditorius reikia kreiptis per 15 dienų. Gavę pažymą kreditoriai priims sprendimą, ar subsidija pirmam būstui bus suteikta, jei atsakymas teigiamas, tuomet pasirašoma kreditavimo sutartis.

Sunkumai siekiant pasinaudoti subsidija pirmam būstui

Nors subsidija jaunoms šeimoms yra didelė pagalba  neturint tvirto finansinio pagrindo, tačiau siekiant pasinaudoti valstybės teikiama parama pirmam būstui tiek visoje Lietuvoje, tiek regionuose neretai susiduriama su tam tikrais sunkumais:

  • Ilgas ir sudėtingas procesas. Subsidijos gavimo procesas yra gan ilgas ir sudėtingas. Visų pirma, reikia gauti subsidijos suteikimą patvirtinančią pažymą, tuomet svarbu per 15 dienų kreiptis į kreditorius, kurie sprendimą dėl kredito suteikimo praneša per kelis mėnesius – dažniausiai tai trunka apie 4 mėnesius.
  • Nežinomybė. Daugelį jaunų šeimų gąsdina ne tik ilgi laukimo terminai, bet ir nežinomybė, kada bus gauta reikalinga pažyma, ar pavyks įsigyti norimą būstą, ar nusižiūrėto būsto savininkas sutiks palaukti, kol bus gautas reikalingas kreditas.

Norint išvengti šių sunkumų visuomet pravartu bendradarbiauti su nekilnojamojo turto ekspertais, kurie puikiai išmano situaciją, gali patarti įvairiais klausimais ir yra pasirengę spręsti atsirandančias problemas tam, kad kelias link nuosavo būsto įsigijimo būtų kuo lengvesnis bei paprastesnis.

Skambinti Užklausa