Dokumentai būtini nekilnojamojo turto sandoriui įvykdyti

Kiekvienas būstas, jo techniniai duomenys bei nuosavybės istorija yra skirtingi. Dėl šių priežasčių skiriasi ir kiekvieno nekilnojamojo turto objekto pardavimo eiga. Neretai pasitaiko atvejų, kad pirkėjo paieška tampa lengviausia pardavimo proceso dalimi. Savo ruožtu, didžiausiu galvos skausmu – dokumentų tvarkymas.

Išankstinė dokumentų peržiūra

Įvertinti ar visi būtini dokumentai yra tvarkingi rekomenduojama vos pasklebus apie būsto pardavimą. Nors dalį reikalingų pažymų paruošti galima tik artėjant sandoriui notarų biure, tam tikri dokumentai gali būti sutvarkyti ir iš anksto. Kiekvienam sandoriui įgyvendinti reikalingi būsto nuosavybės dokumentai. Tai objekto pirkimo-pardavimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimas, privatizavimo, dovanojimo ar kita sutartis, pagrindžianti būsto įgyjimo būdą. nekilnojamo turto sandorio dokumentų tvarkymas Taip pat pardavimo metu bus reikalinga nekilnojamojo turto registro pažyma. Ją Registrų centre galima užsisakyti artėjant sandoriui, tačiau svarbu įsitikinti, jog joje nebūtų pardavimą apribojančių žymų. Kitaip tariant, būstas negali būti įkeistas ar apribotas skolomis. Jei vistik Registrų centro pažymoje pažymėti tam tikri kliuviniai, jų sprendimo būdus reikėtų numatyti iš karto. Būsto pardavimui būtina ir inventorizacijos byla. Tai schema, kuria patvirtinamas baigtinis būsto – buto, namo, patalpų – planas. Kadastrinių matavimų byla įgijama baigus būsto statybos darbus. Jei vėliau atliekamas kapitalinis būsto remontas, kurio metu pakeičiamas būsto išplanavimas, inventorizacija turi būti atliekama iš naujo. Byla, kuri pateikiama pirkėjams notarinio sandorio metu, turi atvaizduoti esamą nekilnojamojo turto objekto išplanavimą. Pradėjus būsto pardavimo procesą svarbu atkreipti dėmesį ir į asmens tapatybės dokumentų galiojimo laiką. Galiojantys, pardavėjų tapatybę įrodantys dokumentai – pasas arba tapatybės kortelė – yra privalomi kiekvieno notarinio sandorio metu.

Dokumentai sandoriui notarų biure

namo arba buto pirkimo dokumentai Sulaukus galutinio pasiūlymo ir pasirašius preliminariąją būsto pirkimo-pardavimo sutartį, pradedamas dokumentų notariniam sandoriui rengimas. Paruošus aukščiau minėtuosius, reikalinga surinkti pažymas, liudijančias, jog su būstu nesiejamos komunalinių ir namo priežiūros paslaugų skolos. Reikalinga atsiskaitymo už komunalines paslaugas bei bendrijos pažyma, jei namą, kuriame parduodamas būstas, administruoja būtent ji. Kiekvieno būsto pardavimo atveju, notariniam sandoriui reikalingas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastarąjį galima užsisakyti notarų biure arba tiesiogiai iš įgaliotų sertifikavimo specialistų. Taip pat notariniam sandoriui reikalingas nekilnojamojo turto registro išrašas bei pažyma, liudijanti apie pardavimą. Šiuos dokumentus, kaip ir energinio naudingumo sertifikatą, galima užsisakyti notarų biure.

Kiekvienas sandoris – unikalus

namo pardavimo procesas Nepaisant įprastų procedūrų, kiekvieno pardavimo atveju, galutinis reikalingų dokumentų sąrašas yra unikalus. Jei parduodamas būstas įgytas santuokoje, tuomet sandorio metu bus reikalingas ir sutuoktinio dalyvavimas, arba jo pasirašytas įgaliojimas. Jei parduodamame objekte yra registruoti nepilnamečiai, tuomet pardavimui reikės ir teismo leidimo. Esant bendrasavininkų – bus reikalingas jų raštiškas sutikimas parduoti. Dar sudėtingesnis yra areštuoto būsto pardavimas. Tokie atvejai įprastai sprendžiami individualiai. Kiekvieno pardavimo metu, dėl tikslaus dokumentų sąrašo patartina konsultuotis su nekilnojamojo turto brokeriu arba notaru. Siekiant sklandaus ir sėkmingo būsto pardavimo proceso, kiek įmanoma daugiau su dokumentais susijusių darbų turėtų būti nuveikti dar būsto pardavimo pradžioje. Tokiu būdu kelias notarinio sandorio link bus sklandus, greitas ir efektyvus.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokių dokumentų reikia norint parduoti namą arba butą?

 • būsto nuosavybės dokumentai
 • objekto pirkimo-pardavimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimas,
 • privatizavimo, dovanojimo ar kita sutartis, pagrindžianti būsto įgyjimo būdą.
 • nekilnojamojo turto registro pažyma
 • inventorizacijos byla

Kokie dokumentai reikalingi perkant namą arba butą?

 • Asmens tapatybę nustatantys dokumentai (ID kortelė, ar pasas)
 • Turtą perkant ne asmeninėmis lėšoms reikia pateikti sutartį su kredito įstaiga dėl paskolos suteikimo arba garantinio rašto, jog jums tokia paskola yra suteikta
 • Jeigu yra perkamas žemės ūkio paskirties sklypas reikia pateikti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimą

Koks yra NT pardavimo procesas?

 • Visų pirma reikia patikrinti, jog visi NT objekto nuosavybės dokumetai būtų tvarkingi
 • NT objekto kainos nustatymas
 • NT objekto pateikimas – fotografija, video meždiaga, skelbimo aprašymas
 • Apžiūros, derybos su potencialiais pirkėjais
 • Sulaukus tinkamo pasiūlymo – pasirašoma pirkimo-pardavimo sutartis
 • Notarų biure registruojamas NT sandoris
Skambinti Užklausa